Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

20/01/2021 - 16:00

Triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức

TTH.VN - Đó là một trong những nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ được đề ra tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, diễn ra chiều 20/1.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Thanh Sơn (bên trái) trao giấy khen về thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVC, lao động giai đoạn 2016 - 2020

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Đã trợ cấp kịp thời cho 750 trường hợp cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo với số tiền 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 8 “Mái ấm công đoàn”. Các công đoàn cơ sở cũng xây dựng được "Quỹ tương trợ" trên 1,9 tỷ đồng, giải quyết cho 430 lượt cán bộ, đoàn viên mượn giải quyết khó khăn, làm kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai sâu rộng trong đoàn viên, CBCCVC đạt kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nửa cuối nhiệm kỳ, Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn và đề ra một số nhiệm vụ chính: Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC; triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Tin, ảnh: Minh Nguyên

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP