Trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống và triển lãm tại ngày hội các dân tộc

Tại đây các nghệ nhân đã trưng bày và trình diễn, chế tác các sản phẩm thủ công truyền thống như dệt zèng, đan lát, đan chiếu, làm ghế mây…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP