Thế giới Thế giới

14/08/2018 - 20:20

Bảo vệ nguồn nước sông Mekong - vấn đề then chốt của khu vực

TTH - An ninh nguồn nước - bao gồm việc sử dụng bền vững và bảo vệ hệ thống nước, giảm thiểu lũ lụt và hạn hán, đồng thời phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước - là một trong những vấn đề cốt yếu trong khu vực Đông Nam Á.

Sông Mekong mang lại sinh kế cho hàng triệu người dân. Ảnh: Reuters

Sông Mekong, chảy qua 6 quốc gia, cung cấp nguồn lực quan trọng để duy trì an ninh sinh kế và lương thực cho hàng triệu người dân Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Do đó, nếu việc quản lý nguồn tài nguyên nước xuyên biên giới này và các nguồn lực liên quan khác không hợp lý sẽ có thể dẫn tới nguy cơ căng thẳng giữa các quốc gia mà con sông này chảy qua.

Chính phủ các nước trong khu vực sông Mekong cần thực hiện chính sách ngoại giao thận trọng, với mục đích hình thành các hoạt động ngoại giao và chính trị liên ứng để ngăn chặn xung đột phát sinh hoặc leo thang. Đồng thời, các cuộc họp giao ban tự nguyện về việc sử dụng và phát triển tài nguyên nước cần được khuyến khích thêm.

Khmertimeskh nhấn mạnh rằng, các chính phủ ven sông Mekong cần tăng cường mối quan hệ làm việc và hợp tác với các đối tác, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự để phát triển một giải pháp toàn diện cho toàn bộ vấn đề an ninh nước. Đây là sự hợp tác rất quan trọng để quản lý bền vững các nguồn nước thiết yếu cho cuộc sống hiện nay.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Khmertimeskh)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP