Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Xử lý người khai báo không đúng, trốn tránh cách ly dịch bệnh

Đại dịch COVID-19 đang lan nhanh như hiện nay cần có sự đồng hành của mỗi cá nhân với Nhà nước, với cả cộng đồng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP