Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Âm ỉ nạn cho vay lãi nặng

Lợi dụng nhu cầu của người dân, các đối tượng đã cho vay với lãi suất cao gấp nhiều lần quy định.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP