Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

15/10/2019 - 16:54

Cục THADS tỉnh: Đề ra 12 nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2020

TTH.VN - Chiều 15/10, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Công tác THADS năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Trong năm 2019, công tác THADS trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng số việc phải thi hành là 5.961 việc, có 4.475 việc có điều kiện giải quyết, đã thi hành xong 3.516 việc, đạt tỷ lệ 78,57% (vượt 5,57% so với số chỉ tiêuTổng cục giao).

Tổng số tiền thụ lý là trên 1.055 tỷ đồng, số có điều kiện thu trên 538 tỷ đồng và đã thu được trên 223 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,37% (vượt 8,87% so với chỉ tiêu tổng cục giao). Các công tác khác như: công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tổ chức cán bộ, công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác theo dõi THA hành chính, công tác phối hợp THADS... nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính được triển khai khá đồng bộ, đem lại hiệu quả tích cực.

Để công tác THADS trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả, Cục THADS tỉnh đề ra 12 nhiệm vụ trong năm 2020. Trong đó, thực hiện nghiêm túc pháp luật về THADS, THA hành chính, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo... nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP