Thế giới Thế giới

02/12/2018 - 06:59

Đức, EU thúc đẩy dự án hợp tác ở hạ lưu sông Mekong

TTH.VN - Cụ thể, khoản tài trợ trị giá 4 triệu Euro của Đức vừa được Đại sứ Đức tại Lào Jens Lutkenherm ký kết với Giám đốc điều hành Ban thư ký Ủy hội sông Mekong Phạm Tuấn Phan vào ngày 27/11 tại thành phố Hạ Long.

Đức, EU thúc đẩy dự án hợp tác ở hạ lưu sông Mekong. Ảnh: The Nation

Trong thông cáo mới nhất của Ủy hội sông Mekong (MRC), Đức và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục cung cấp một khoản tài trợ mới trị giá 8,92 triệu Euro (10,15 triệu USD) cho ủy hội để tăng cường các dự án hợp tác xuyên biên giới về nước giữa các quốc gia trong khu vực hạ lưu sông Mekong bao gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Cụ thể, khoản tài trợ trị giá 4 triệu Euro của Đức vừa đươc Đại sứ Đức tại Lào Jens Lutkenherm ký kết với Giám đốc điều hành Ban thư ký Ủy hội sông Mekong Phạm Tuấn Phan vào ngày 27/11 tại thành phố Hạ Long.

Trong giai đoạn 3 năm từ 2019 – 2021, phần lớn nguồn ngân quỹ sẽ được dùng để hỗ trợ thực hiện hai dự án xuyên quốc gia giữa Lào và Campuchia, Campuchia và Thái Lan. Các dự án kể trên được triển khai nhằm đào sâu nghiên cứu và tiến hành công tác quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên có trong lưu vực sông Mekong, đồng thời giải quyết vấn đề hạn hán, lũ lụt.

Một phần của khoản tài trợ sẽ được đưa vào cơ chế tài chính của MRC để thực hiện các hoạt động tổng thể trong kế hoạch chiến lược 2016 – 2020.

Mục tiêu chính của việc Đức và EU hỗ trợ được khẳng định là để thúc đẩy, phối hợp phát triển bền vững, tăng cường quản lý nguồn nước, cũng như các nguồn tài nguyên liên quan giữa nước thành viên.

Trích dẫn từ thông cáo báo chí, Giám đốc Phạm Tuấn Phan cho rằng sự tài trợ của Đức và EU sẽ cho phép MRC đảm bảo công tác quản lý tài nguyên nước trên toàn khu vực hiệu quả, duy trì đối thoại toàn diện với sự tham gia của đại diện tất cả các bên có lợi ích trong khu vực.

Để thực hiện kế hoạch chiếc lược kéo dài 5 năm, MRC sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính như tăng cường hợp tác khu vực, cải thiện giám sát, quản lý, tăng cường tuyên truyền về điều kiện của lưu vực, mở rộng và thúc đẩy các dự án quốc gia và biến MRC thành tổ chức quản lý lưu vực sông hiệu quả hơn.

Đan Lê (Lược dịch từ The Nation)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP