Khám phá Huế Du lịch bốn phương

30/12/2014 - 14:48

Khách du lịch đến Thừa Thiên Huế vượt 2,9 triệu lượt

Trong tháng 12/2014, du lịch Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, lượng khách ước đạt 229.517 lượt, tăng 12,68% so với cùng kỳ.


Du khách trải nghiệm du lịch cộng đồng bằng xe đạp

Cụ thể, khách du lịch quốc tế ước đạt 72.155 lượt, khách du lịch nội địa 157.362 lượt; số ngày khách đạt 14.694 ngày, ngày khách quốc tế 8.210 ngày. Doanh thu từ du lịch ước đạt 221,790 tỷ đồng, tăng 10,28% so với cùng kỳ, riêng doanh thu từ khách quốc tế là 137,510 tỷ đồng, chiếm 62% tổng doanh thu.

Năm 2014, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 2.906.755 lượt (tăng 11,8% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 1.007.290 lượt (tăng 8,5%), khách nội địa ước đạt 1.899.465 lượt (tăng 13,6% so với cùng kỳ). Khách lưu trú ước đạt 1.850.293 lượt (tăng 4,11% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 778.248 lượt, trong nước ước đạt 1.072.045 lượt. Tổng doanh thu ước đạt 2.707,847 tỷ đồng (tăng 14,41% so với cùng kỳ), trong đó doanh thu quốc tế ước đạt 1.630,887 tỷ đồng.

Năm 2015, Thừa Thiên Huế phấn đấu thu hút 3,1 - 3,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt từ 1,1 - 1,3 triệu lượt, khách lưu trú đạt từ 2 - 2,2 triệu lượt.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP