Giáo dục Tin tức giáo dục

03/03/2016 - 15:15

Hơn 10% thanh niên Việt Nam chưa tốt nghiệp tiểu học

Theo báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam, tỷ lệ thanh niên VN có trình độ học vấn từ ĐH,CĐ trở lên còn thấp, chỉ chiếm 4,3% và có sự khác biệt về trình độ học vấn theo vùng miền, điều kiện kinh tế hộ gia đình và nhóm dân tộc. Có khoảng 10,7% thanh niên chưa tốt nghiệp tiểu học.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thanh niên (do Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam- UNFPA), tổ chức ngày 2/3 tại Hà Nội.

Theo báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam tại hội nghị cho thấy, thanh niên (từ 16-30 tuổi) đang chiếm 27,7% dân số, là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Theo báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam, thanh niên (từ 16-30 tuổi) đang chiếm 27,7% dân số

Trong số đó, tỷ lệ thanh niên Việt Nam có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên còn thấp, chỉ chiếm 4,3% và có sự khác biệt về trình độ học vấn theo vùng miền, điều kiện kinh tế hộ gia đình và nhóm dân tộc. Có khoảng 10,7% thanh niên chưa tốt nghiệp tiểu học.

Nhiều địa phương ở vùng miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn có trên 50% thanh niên lứa tuổi 16-19 ngừng học.

Số thanh niên thất nghiệp trong độ tuổi từ 15-24 chiếm 50,3% trong tổng số người thất nghiệp của cả nước.

Thất nghiệp ở khu vực thành thị cao hơn ở nông thôn, nữ giới cao hơn nam giới, chứng tỏ thanh niên là nhóm dễ tổn thương với biến động kinh tế, xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh: "Thanh niên được khẳng định là lớp người làm chủ tương lai của đất nước, được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người. Vì thế, chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước".

Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cũng chia sẻ, kinh nghiệm trên thế giới cho thấy, bảo vệ quyền của thanh niên là nền tảng thiết yếu để các em có thể bắt đầu môt giai đoạn trưởng thành khỏe mạnh và thành công. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi chúng ta phải có sự đầu tư và sự hợp tác phối hợp của tất cả các ban ngành các cấp.

Về điều này, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, trong thời gian tới, với trách nhiệm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với các bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật đối với thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên, đồng thời nghiên cứu đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Mỹ Hà (Theo Dân trí)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP