29/11/2021 - 08:19

Huy động nguồn lực

TTH - Hương Trà có vị trí địa-kinh tế rất thuận lợi: nằm trên trục giao thông đường bộ, đường sắt xuyên Việt, liền kề TP. Huế và được xác định nằm trong vùng đô thị lõi trung tâm khi tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khu vực sản xuất thuốc của Công ty Hera

Với vị trí này, thị xã nhận được sự tác động phát triển lan tỏa của thành phố trung tâm đô thị Huế trong quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, dịch vụ phụ trợ, tiếp nhận khoa học - kỹ thuật – công nghệ mới, mở rộng liên kết trong nước và quốc tế...

Hương Trà còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá lớn, phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng. Là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, giá trị sản xuất ngành công nghiệp Hương Trà chiếm khoảng 22% trong tổng giá trị công nghiệp toàn tỉnh.

Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hương Trà, ông Trần Xuân Anh thông tin, Hương Trà chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, ngoài mở rộng cụm công nghiệp Tứ Hạ lên 75 ha (giai đoạn 3), thị xã đang lập các thủ tục thành lập mới 3 cụm công nghiệp, gồm: cụm công nghiệp Bình Thành (32ha); cụm công nghiệp Hương Vân – Hương Văn (75ha) và cụm công nghiệp Hương Xuân - Hương Văn (75ha).

“Trong quá trình triển khai, bên cạnh những thuận lợi, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc rất cần tỉnh, các sở, ngành liên quan hỗ trợ, tháo gỡ về thủ tục. Trong đó, hỗ trợ triển khai điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 3 và hỗ trợ thị xã đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng các khu dân cư đô thị mới”, Trưởng phòng Kinh tế thị xã đề xuất.

Trong buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các sở, ngành với UBND thị xã Hương Trà trước đó, lãnh đạo thị xã đã đề xuất tỉnh một số vấn đề nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, đề nghị tỉnh xem xét, sớm phân bổ kinh phí để thị xã hoàn thành các quy hoạch, ưu tiên tập trung nguồn lực trong giai đoạn 2021-2025 để đầu tư các công trình, hệ thống giao thông liên vùng, các tuyến đường giao thông gắn kết các phường nội thị và một số công trình hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, ông Nguyễn Duy Hùng, tranh thủ các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh, thị xã tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bằng nhiều chủ trương, chính sách linh hoạt như: sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, huy động mọi nguồn lực trong dân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Đồng thời, xây dựng các điểm và vùng trung tâm thương mại - dịch vụ, góp phần tạo động lực phát triển đô thị.

“Để phát triển Hương Trà đúng với định hướng phát triển chung của tỉnh, nhất là sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thị xã phát triển nhanh, xứng tầm đô thị động lực phía bắc tỉnh, trước mắt, thị xã tập trung huy động nguồn lực xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị hóa đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chí theo quy định của đô thị loại IV và xa hơn là đáp ứng những tiêu chí vùng đô thị lõi trung tâm của tỉnh Thừa Thiên Huế khi phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương”, ông Hùng nói.

Bài, ảnh: Hoài Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP