Giáo dục Tin tức giáo dục

05/08/2016 - 18:38

Ngành giáo dục và đào tạo triển khai 9 nhiệm vụ lớn trong năm học 2016-2017

TTH - Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2015 - 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2016 - 2017.

Năm học 2015-2016, toàn ngành coi trọng việc đổi mới hoạt động dạy học, thi cử, kiểm tra, đánh giá. Mô hình dạy học được đổi mới theo hướng mở, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố, chuẩn hóa và hiện đại. Các nguồn lực tài chính đầu tư cho giáo dục được đa dạng... 

Ngành GD&ĐT triển khai 9 nhiệm vụ lớn trong năm học 2016-2017. Đó là, rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục các cấp; đẩy mạnh công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học, trình độ đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong GD-ĐT; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước.

HG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP