15/05/2020 - 14:11

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát triển nguồn lưới điện, thực hiện lộ trình lưới điện thông minh

TTH - Những năm gần đây, Đảng bộ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tập trung lãnh đạo đầu tư phát triển nguồn, lưới điện nhằm cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa số hộ dân sử dụng điện đến cuối năm 2019 đạt 99,99%, thực hiện lộ trình lưới điện thông minh.

Đầu tư phát triển lưới điện góp phần xây dựng thành phố Huế trực thuộc Trung ương

Đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đề ra

Sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 9,15%, ngành điện góp phần chuyển dịch cơ cấu dịch vụ - công nghiệp và xây dựng - nông nghiệp của tỉnh. Trong 5 năm, ngành tiến hành đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn 12 dự án và 420 công trình điện với tổng số vốn 2.266 tỷ đồng để phát triển nguồn lưới điện, thực hiện lộ trình lưới điện thông minh, bảo đảm cung cấp điện an toàn. Thời gian mất điện bình quân đối với khách hàng sử dụng điện, đến cuối năm 2019 đạt 257 phút; số hộ dân sử dụng điện đến cuối năm 2019 đạt 99,99%.

Đến nay, 91/104 xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa 57/104 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành 11/11 trạm 110kV không người trực và điều khiển thao tác xa 273 nút bằng hệ thống SCADA kết nối với Trung tâm điều khiển.

Trong các năm từ 2015 đến 2019, đơn vị đã có 20 sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và rất nhiều ý tưởng sáng tạo đã được triển khai ứng dụng thực tế vào quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần làm lợi hàng trăm triệu đồng, cải thiện điều kiện làm việc và tăng năng suất lao động.

Đến cuối năm 2019, tổng số công tơ điện tử bán điện là 275.162 công tơ và đạt tỷ lệ 89,93% tổng số công tơ; điểm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng năm 2019 đạt 8,35 điểm, tăng 0,92 điểm so với năm 2015. Chỉ tiêu tiếp cận điện năng đã tăng lên và nằm trong top 4 của Khối ASEAN, đánh dấu sự tiến bộ, phát triển vượt bậc của ngành Điện lực Việt Nam.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Trong 5 năm, tổng doanh thu của đơn vị đạt 13.077 tỷ đồng, tăng 1,96 lần. Tổng nộp ngân sách địa phương 115,22 tỷ đồng, tăng 41,23 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước, ước nộp ngân sách năm 2020 đạt 42 tỷ đồng. Giá trị làm lợi từ giảm tổn thất điện năng và tiết kiệm điện đạt 298,68 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh, trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chuyên đề; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên. Do vậy, 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Đảng bộ nhiều năm đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ đã tạo được chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực trong thay đổi phong cách làm việc khoa học, chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò nêu gương, gương mẫu trong công việc và phẩm chất đạo đức lối sống. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp cán bộ được quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, được xem là nhân tố quyết định góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 66 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 94,23% so với nghị quyết đề ra.

Trên 1.500 tỷ đồng phát triển nguồn, lưới điện

Giai đoạn 2020- 2025, Đảng bộ công ty tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Qua đó, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần tích cực xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Hà Thanh Long, nhiệm kỳ tới, Công ty tập trung trên 1.500 tỷ đồng để phát triển nguồn, lưới điện nhằm cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông do chủ quan gây nên. Trong đó, tổn thất điện năng tất cả các trạm biến áp công cộng về dưới 5,5%, đến năm 2025 xuống 4,22% và độ tin cậy cung cấp điện toàn tỉnh dưới 195 phút, khu vực thành phố và các thị xã phấn đấu dưới 100 phút đạt tiêu chuẩn ASEAN 4; điện thương phẩm bình quân đến năm 2025 đạt 1.979 kWh/người và tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt từ 62-65%.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị thời gian tới là hoàn thành 100% các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng do EVNCPC quy định, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh hằng năm trên 15%, tối ưu hóa chi phí trong đấu thầu hằng năm giảm trên 20%, đến năm 2025 điểm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8,5 điểm. Đồng thời, tập trung đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới lưới điện nông thôn, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn với chất lượng điện năng đảm bảo; góp phần cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng và đưa 75/104 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ phấn đấu hằng năm có 95% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ được công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bài, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP