Kinh tế Kinh tế

23/04/2021 - 13:01

Phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường

TTH.VN - Ngày 23/4, tại TP. Huế, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội, cán bộ chuyên trách truyền thông... khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có sự tham gia của cán bộ địa chính các phường, xã, thị trấn.

Truyền thông về môi trường bằng nhiều hình thức là cách hiệu quả để nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường

Hội nghị được nghe các chuyên đề: kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông, tiếp xúc báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông xã hội; hiện trạng môi trường ở Thừa Thiên Huế, việc thực thi pháp luật của đơn vị, cộng đồng người dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền phổ biến các điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Những điểm mới đột phá của Luật 2020 tập trung vào các nội dung liên quan đến: xác định cộng đồng dân cư là một chủ thể; quản lý theo tiêu chí môi trường; phân loại rác; ứng phó biến đổi khí hậu, thị trường các-bon; bảo vệ di sản thiên nhiên; kinh tế bền vững, phát triển vốn tự nhiên...

Sau khi tiếp thu các chuyên đề, đại biểu tham gia hội nghị, nhất là cán bộ địa chính cấp xã, phường, thị trấn sẽ về triển khai tuyên truyền phổ biến cho cộng đồng cư dân, các tổ chức, đơn vị để làm tốt, thực thi có hiệu quả các chính sách, văn bản liên quan đến bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP