Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

30/12/2017 - 14:02

Sẽ phục hồi điện Kiến Trung vào năm 2018

TTH - Thông tin được TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết. Hiện nay, toàn bộ tài liệu nghiên cứu về Kiến Trung (Đại Nội) trong 5 năm qua đã hoàn thành. Trung tâm đang hoàn thành những thủ tục cuối cùng để có thể khởi công phục hồi vào đầu năm 2018.

Điện Kiến Trung là một trong 5 công trình lớn nằm trên trục dũng đạo của Kinh thành Huế. Đây là nơi sinh sống của gia đình vua Khải Định và vua Bảo Đại từ đầu thế kỷ XX cho đến năm 1945. Năm 1947 thì bị chiến tranh phá hủy hoàn toàn, dấu vết chỉ còn là nền móng cho đến hôm nay. Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung bao gồm các hạng mục: Phục hồi Kiến Trung Lâu và nội thất; tu bổ, bảo quản nền móng Đông Cung Lâu, Ngự Thư Phòng, Võ Hộ Giá Phòng, Ngự Thê Phòng; tu bổ, phục hồi, gia cường hệ thống hạ tầng tổng thể và tôn tạo cảnh quan.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP