Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

06/04/2022 - 19:59

“Tủ sách Huế” hướng đến nhiều mục tiêu quan trọng

TTH.VN - Phấn đấu giai đoạn 2022-2025 xuất bản được từ 20 đến 30 ấn phẩm được in và gắn Logo Tủ sách Huế; hình thành Tủ sách Huế điện tử (App Tủ sách Huế) và cập nhật nội dung trong các ấn phẩm của Tủ sách Huế.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa giới thiệu trong buổi ra mắt tạp chí Nghiên Cứu Huế. Đây được xem là bộ sách có giá trị được đề nghị đưa vào Tủ sách Huế

Đó là một trong những mục tiêu mà đền án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2022-2025 vừa được UBND tỉnh ban hành. Theo đó, đề án hướng tới nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Huế, con người Huế, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh để góp phần hình thành nên tầm vóc con người Huế trong thời kỳ hội nhập và phát triển trên nền tảng văn hóa truyền thống và di sản.

Theo đó, trong năm 2022, sẽ triển khai cập nhật danh mục đưa vào tuyển chọn Tủ sách Huế. Đăng ký bản quyền nhãn hiệu và nhận diện Logo “Tủ sách Huế”. Nghiên cứu đề xuất xây dựng tổ chức mô hình Tủ sách Huế trong cộng đồng: trạm đọc sách miễn phí, điểm sách, đường sách. Ngoài ra, xây dựng khung giá sách, triển khai định giá các ấn phẩm đã xuất bản thuộc “Tủ sách Huế” đối với sách không thuộc đặt hàng của nhà nước. Tuyển chọn và xuất bản từ 3 đến 5 ấn phẩm để đưa vào Tủ sách Huế, xây dựng Quỹ Phát triển Tủ sách Huế, hình thành không gian Tủ sách Huế trong hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh và huyện trên địa bàn tỉnh và thí điểm mô hình Tủ sách Huế trong các trường đại học và 10 trường THPT.

Với năm 2023, đề án tuyển chọn và xuất bản từ 5 đến 8 ấn phẩm để đưa vào Tủ sách Huế. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng App Tủ sách Huế, cập nhật nội dung và khai thác, quản lý hoạt động App Tủ sách Huế. Hình thành không gian Tủ sách Huế trong hệ thống thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, các thư viện chuyên ngành, thư viện đại học địa bàn tỉnh. Nhân rộng mô hình Tủ sách Huế trong các trường ĐH, CĐ và trường THPT trên địa bàn tỉnh. Triển khai xây dựng: trạm đọc sách miễn phí, điểm sách, đường sách.

Năm 2024, tuyển chọn và xuất bản từ 7 đến 10 ấn phẩm để đưa vào Tủ sách Huế. Nhân rộng mô hình Tủ sách Huế cho tất cả các trường phổ thông và đến năm 2025 sẽ tuyển chọn và xuất bản từ 5 đến 8 ấn phẩm để đưa vào Tủ sách Huế. Bổ sung đầy đủ nội dung Ấn phầm Tủ sách Huế vào App Tủ sách Huế, các không gian Tủ sách Huế đã thực hiện từ năm 2022-2025.

Tin, ảnh: N. Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP