Kinh tế Kinh tế

09/06/2022 - 13:30

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh ký kết hợp tác nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông

TTH.VN - Sáng 9/6, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh và UBND huyện Nam Đông thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác chung về nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đại biện Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh và UBND huyện Nam Đông ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Huyện Nam Đông

Theo đó, hai bên chia sẻ nguồn lực thông tin, dữ liệu, thiết lập cơ sở vật chất để phục vụ tuyên truyền, truyền thông các sự kiện, nhiệm vụ thường niên cho UBND huyện Nam Đông.

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh sẽ tư vấn, hỗ trợ UBND huyện trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, truyền thông các chương trình, sự kiện văn hóa trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung vào xây dựng các chương trình truyền thông về phát triển hình ảnh Nam Đông trở thành điểm đến du lịch; tuyên truyền, truyền thông các hoạt động tìm hiểu về bản sắc văn hóa, nét đẹp rừng núi của Nam Đông…

Viện Nghiên cứu phát triển còn tổ chức tập huấn một số nội dung như: phát triển kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác truyền thông; sử dụng Bộ tiêu chí về chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) đối với cấp huyện, cơ quan chuyên môn và hỗ trợ tiếp cận các ứng dụng, công nghệ mới phục vụ công tác chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và nâng cao chất lượng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ.

Văn hóa vùng miền, sản phẩm đặc trưng của huyện cũng được hỗ trợ tham gia các sự kiện, hội chợ trên địa bàn tỉnh và kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tham quan khảo sát nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP