Số ca nhập viện do tai nạn giao thông ngày tết giảm

Không có ca nhập viện do tai nạn pháo nổ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP