Hội thi cải cách hành chính thu hút hơn 4 500 cán bộ công chức, viên chức tham gia

Hội thi cải cách hành chính thu hút hơn 4.500 cán bộ công chức, viên chức tham gia

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2024 diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 17/6 và kết thúc vào ngày 14/7
Chuyển biến tích cực trong dịch vụ công trực tuyến

Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn tỉnh năm 2023 đạt 47,3%, tăng 22,3% so với năm 2022 và 28,3% so với năm 2021. DVCTT đang chuyển dần từ cán bộ hướng dẫn làm thay sang công dân tự làm.

Chuyển biến tích cực trong dịch vụ công trực tuyến
Nâng chất lượng, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cùng với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 công tác triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của TP. Huế cũng đạt được nhiều kết quả khả quan....

Nâng chất lượng, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Động lực cho phát triển

Xác định tầm quan trọng của cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư, UBND thị xã Hương Trà ban hành nhiều kế hoạch, giải pháp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính...

Động lực cho phát triển
Hương Xuân đột phá về cải cách hành chính

Với nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời đề ra nhiều giải pháp, phường Hương Xuân đã tạo được bước đột phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về công tác cải cách hành chính (CCHC) của thị xã Hương Trà trong năm 2023.

Hương Xuân đột phá về cải cách hành chính
Vì người dân phục vụ

Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh luôn xác định, cải cách hành chính là khâu đột phá tạo chuyển biến về chất lượng...

Vì người dân phục vụ
Return to top