Xây dựng nền hành chính tư pháp hiện đại, đồng bộ, gần dân

Xây dựng nền hành chính tư pháp hiện đại, đồng bộ, gần dân

Từ vị trí 13/21 năm 2022, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế đã có bước nhảy vọt mạnh mẽ vươn lên dẫn đầu khối các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.
Nâng chất lượng, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cùng với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 công tác triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của TP. Huế cũng đạt được nhiều kết quả khả quan....

Nâng chất lượng, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Động lực cho phát triển

Xác định tầm quan trọng của cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư, UBND thị xã Hương Trà ban hành nhiều kế hoạch, giải pháp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính...

Động lực cho phát triển
Hương Xuân đột phá về cải cách hành chính

Với nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời đề ra nhiều giải pháp, phường Hương Xuân đã tạo được bước đột phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về công tác cải cách hành chính (CCHC) của thị xã Hương Trà trong năm 2023.

Hương Xuân đột phá về cải cách hành chính
Vì người dân phục vụ

Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh luôn xác định, cải cách hành chính là khâu đột phá tạo chuyển biến về chất lượng...

Vì người dân phục vụ
Return to top