Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

04/07/2018 - 21:04

Kiện toàn Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông thôn

TTH - Theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh đến năm 2020”, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công làm Trưởng ban và ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là Phó Trưởng ban.

Quyết định trên thay thế Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Nhiệm vụ của BCĐ là tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện khảo sát, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh có hiệu quả; đưa công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; hướng dẫn các huyện, thị xã và TP. Huế thành lập BCĐ cấp huyện.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP