Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được Ban Thường vụ HND tỉnh quan tâm...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP