Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Phát triển rừng trồng gỗ lớn từ cây keo

Dù đã thật sự hiệu quả nhưng trồng rừng gỗ lớn, có chứng chỉ FSC vẫn còn trở ngại.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP