Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Lợi ích kép từ rừng ngập mặn

35,5 ha rừng ngập mặn đã thành rừng, thật sự phát huy tác dụng được giao cho xã Quảng Lợi (Quảng Điền) hưởng lợi gắn với quản lý, bảo vệ an toàn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP