Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

A Lưới: Khắc phục thủy lợi, không bỏ ruộng hoang

Chủ tịch UBND huyện A Lưới, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, bằng mọi giá phải sửa chữa, khắc phục hồ đập, kênh mương thủy lợi đảm bảo sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ đông - xuân sắp đến.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP