Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

TP. Huế phát động tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã trồng 70 cây thông Carribe, mỗi cây cao từ 1,7- 2 mét.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP