Tìm thấy những bản Lục Vân Tiên viết bằng chữ Thái cổ ở Sơn La

Trong hoạt động về văn hóa dân gian của tộc người Thái vùng Tây Bắc có tiết mục kể chuyện bằng diễn xướng thơ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP