Sẽ có “Ngày hội Áo dài Huế” tại Festival Huế 2020

Ngày hội áo dài Huế là hoạt động đổi mới các hoạt động festival theo hướng tăng cường tổ chức các chương trình nghệ thuật, quảng diễn mang tính cộng đồng

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP