Cơ sở xuống cấp, lạc hậu, rạp chiếu phim công lập vắng khách

Cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị phục vụ chiếu phim lạc hậu, rạp Đông Ba vắng khán giả và chưa thể phát huy công năng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP