Di tích Huế tạm dừng đón khách để ứng phó với bão

Trước đó, đơn vị này cũng đã lên kế hoạch chằng chống, giằng néo các công trình kiến trúc thuộc di tích.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP