Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Nhiều sai phạm tại chợ Phú Bài

Chủ đầu tư cố tình xây dựng công trình vi phạm chỉ giới, xây dựng không đúng giấy phép; tự ý chia lô quầy tăng rất nhiều so với phương án…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP