Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Rác nằm ngoài thùng, chợ tạm lo ô nhiễm

Đó là thực trạng ở chợ tạm A Lưới. Dù có thùng rác và dịch vụ thu gom rác, nhưng nỗi lo ô nhiễm không vì thế vơi bớt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP