Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Bảng tuyên truyền không đúng quy định của phường Hương Xuân

Đó là phản ánh của người dân phường Hương Xuân,TX Hương Trà về bảng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân dựng lên ngay sát cạnh trụ sở...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP