Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Quảng Điền giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ 7 phục vụ nhân dân

Trong buổi sáng, Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền đã tiếp nhận và giải quyết hơn 150 thủ tục hành chính.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP