Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Văn phòng UBND tỉnh phải tham mưu lãnh đạo tỉnh những vấn đề mang tính chiến lược

Kết quả nổi bật của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 là đơn vị cấp sở luôn đứng trong top dẫn đầu về xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành cấp tỉnh;...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP