“Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường”

Vì nhiều lý do khác nhau, một số em nhỏ thiếu sự yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy của cha, mẹ, hoặc cả hai và cũng có em trở thành mồ côi.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP