Hành động vì phụ nữ và trẻ em

Phong trào “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động đang được các cấp hội trong tỉnh tập trung thực hiện và mang lại nhiều kết quả.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP