Giúp nhau ngày công

Mô hình “Phụ nữ giúp nhau ngày công” đang được thực hiện hiệu quả ở xã Hồng Thượng và nhiều địa phương vùng dân tộc ít người ở huyện A Lưới.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP