Quý I/2021, lao động nữ có việc làm phi chính thức tăng

Kết quả điều tra của Tổng Cục Thống kê cho thấy, mặc dù số người có việc làm giảm nhưng số phụ nữ có việc làm lại tăng so với cùng kỳ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP