Phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ

Chương trình trong khuôn khổ Ngày hội “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”, thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP