Mưu sinh trên sông Ngự Hà

Những người gắn bó đời mình với sông nước đều bảo, chỉ cần còn sức, thì họ còn dong ghe đi kiếm con ốc, con cá.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP