Đến Huế làm doanh nhân cũng nên làm văn hóa

Có một doanh nhân mang hai quốc tịch, cha người Pháp, mẹ người Nam bộ, không phải người Huế nhưng đã hơn 20 năm nay chị gắn bó với Huế...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP