Khi Zalo cùng đồng hành với bảo hiểm xã hội

Mạng xã hội (Zalo) được sử dụng rộng rãi và đang trở thành bạn đồng hành của người làm công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) ở Thừa Thiên Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP