“Cầu nối” phát huy giá trị tinh hoa ẩm thực Huế

Sự ra đời của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh hướng tới mục tiêu giữ gìn, tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Huế...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP