Nâng cao vị thế của Hội Khuyến học

Nâng cao vị thế của Hội Khuyến học

Sự đổi mới, cách tổ chức hoạt động ngày càng hiệu quả của Hội Khuyến học đã giúp tỉnh triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Cầu nối của khuyến học

Công tác khuyến học đã và đang là điểm sáng trong hoạt động của nhiều họ tộc ở Thừa Thiên Huế.

Cầu nối của khuyến học
Return to top