Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế

Ngày hội Áo dài sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quảng diễn, trình diễn áo dài Huế, biểu diễn nghệ thuật, kết hợp với các hình thức tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh áo dài...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP