Ra mắt văn phòng Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế

Với mong muốn đóng góp vào sự phát triển của hội, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân tự nguyện tổ chức không gian ngôi nhà thành văn phòng hoạt động của hội.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP