Hơn 500 đại biểu dự “Nghiên cứu y học trẻ với công nghệ 4.0”

“Nghiên cứu y học trẻ với công nghệ 4.0” là chủ đề của Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng năm 2020.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP