Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

Đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế

Công văn số 2009/BYT-KH-TC của Bộ Y tế là văn bản hướng dẫn thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy đặt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP