Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

Đánh giá tình hình thực hiện các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 chưa có tiền lệ, vô cùng phức tạp, rất khó lường.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP