Sức trẻ đồng hành với “Đô thị xanh”

Nâng cao nhận thức cho người trẻ nhằm chung tay xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành đô thị “Di sản, văn hóa,sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường’’...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP