Giáo dục Góc HS-SV

Gốm nhẹ không nung từ trấu và vỏ hàu

Tận dụng phụ phẩm nông, ngư nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ba học trò Trường THPT Phú Bài đã nghiên cứu và chế tạo thành công gốm nhẹ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP