Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

Phận đời kém may cần được giúp đỡ

Đơn thân, bệnh tật, sống trong căn nhà tạm bợ và dột nát, là phận đời kém may của bà Lê Thị Dễ (thôn 1, xã Vinh Thanh, Phú Vang)...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP