Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

Tấm gương học sinh vượt khó cần giúp đỡ

Chị Trần Thị Thanh (ở tổ 9, phường Thủy Xuân, TP. Huế); năm 1997, chị nên duyên cùng anh Cái Viết Minh (SN 1972).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP