Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

Bé 5 tuổi bệnh nặng, nhà nghèo cần hỗ trợ để tiếp tục điều trị

Mẹ Khánh An cho biết, bác sĩ thông báo cháu tiếp nhận điều trị tốt, hiện nay liệu trình chữa trị là một tháng truyền thuốc một lần, mỗi lần hết 20 triệu đồng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP