Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

Xin yêu thương đến với hoàn cảnh cháu Thanh Phúc

Tai họa rơi xuống gia đình nhỏ của anh khi mà cháu Thanh Phúc (vừa hai tuổi) không may bị bệnh về mắt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP