Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Khánh thành Nhà máy Sợi 3 với quy mô hơn 30.200 cọc sợi

Nhà máy Sợi 3 của Công ty CP Sợi Phú Bài có quy mô 30.240 cọc sợi, tổng mức đầu tư là 511 tỷ đồng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP