Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Khai xuân Dự án Khu công nghiệp Gilimex

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh về tầm quan trọng của DA, sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP