Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Quản lý chất lượng xi măng từ đầu vào đến đầu ra

Là đơn vị đi sau trong ngành xi măng với 5 năm hoạt động, Công ty CP Xi măng Đồng Lâm đã tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường nhờ ứng dụng công nghệ, vận hành hệ thống quản lý chất lượng liên tục và toàn diện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP