Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Hạ tầng thiếu đồng bộ tại cụm công nghiệp Tứ Hạ

Dù đã lấp đầy trên 80% diện tích, cụm công nghiệp (CCN) Tứ Hạ vẫn chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải, thiếu hạ tầng thiết yếu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP