Ra mắt tự truyện “Tôi, dòng sông và những cánh đồng” tập 2

Tự truyện là những câu chuyện về triết lý làm nông nghiệp tử tế, nông nghiệp hữu cơ và triết lý cuộc đời.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP