Phim Việt - Những điểm sáng

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII có sự góp mặt của 127 bộ phim, trong đó có nhiều tác phẩm phản ánh những lát cắt đa dạng về cuộc sống...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP