Quảng diễn nghệ thuật tuồng Huế

Diễn ra trong tuần lễ Festival Huế 2022, “Ngàn xưa âm vọng” là chương trình quảng diễn độc đáo, giới thiệu, tôn vinh nghệ thuật tuồng Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP