Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà là một trong những mục tiêu trọng tâm của công tác cải cách TTHC, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN).
Cải thiện các chỉ số

Từ các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 được công bố, các cơ quan liên quan cần nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế...

Cải thiện các chỉ số
Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân

Hướng đến chính quyền số, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh tích cực tuyên truyền, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4, phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) tốt hơn.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân
Return to top