Đại dịch khiến các mục tiêu về HIV của năm 2020 không thể hoàn thành

Các mục tiêu về phòng, chống HIV được đặt ra cho năm 2020 sẽ không đạt được, một phần do sự tiếp cận với liệu pháp kháng retrovirus (ARV) trong điều trị HIV/AIDS rất không đồng đều...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP