Liên Hiệp Quốc kêu gọi đầu tư vào du lịch sạch, bền vững

Liên Hiệp Quốc vừa lên tiếng kêu gọi toàn cầu cân nhắc lại về lĩnh vực này, nhằm đảm bảo du lịch mang tính bền vững...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP