IMF: Biến thể Omicron có thể kéo giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Biến thể Omicron mới có thể gây thêm khó khăn cho các nền kinh tế đang cố gắng thoát khỏi các đợt phong toả và tình trạng gián đoạn liên quan COVID-19.

Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP