Khủng hoảng khí đốt ở châu Âu sẽ ngày càng trầm trọng

Nhu cầu LNG ngày càng tăng của châu Âu đang dẫn đến tình trạng thiếu các cơ sở tái hóa khí và kho cảng LNG ở châu Âu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP