Mỹ-Trung chính thức đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Mỹ và Trung Quốc ngày 13/12 đã có các thông báo chính thức riêng rẽ về việc đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP