Nghèo đói cùng cực lần đầu tiên tăng trong 2 thập kỷ

Đại dịch COVID-19 đã tàn phá các nền kinh tế và xã hội trên toàn thế giới, với thêm khoảng 120 triệu người phải rơi vào cảnh đói nghèo trong năm 2020.

Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP