Giáo dục Khuyến học

Trao 154 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế

Năm nay, có 154 suất học bổng (mỗi suất trị giá 200 USD) được trao cho sinh viên thuộc hộ nghèo, gặp khó khăn về kinh tế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP