Lão thành cách mạng kiến nghị nên nghiên cứu lập đền tưởng niệm

Đúng như tác giả bài báo phản ánh, thời sau Mậu Thân hầu như đêm nào ta cũng có cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP