Đô thị mới cũng hôi… phân bò

Không biết tự bao giờ, một con đường thuộc loại to, rộng tại khu đô thị An Cựu city trở thành sân phơi phân gia súc.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP